W tym tygodniu ‘RZ” relacjonowała o obawach w branży firm świadczących nowoczesne usługi wsparcia dla biznesu, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu Budżetu na 2020 zakładającego osławione zniesienie limitu 30-krotnosci składek ZUS. Zmiana ta niewątpliwie uderzy w zarobki najlepiej zarabiających czyli np. właśnie specjalistów z zakresu finansów czy IT, licznie pracujących w centrach usług zlokalizowanych w naszym kraju, a świadczących wsparcie dla globalnych koncernów. Zmiany te dotkną w jeszcze większym stopniu, wyższą kadrę zarządzającą i z pewnością zostaną zauważone przez duże międzynarodowe firmy.

Competing for the Rich

O ile nie spodziewałbym się gwałtownych ruchów z tym związanych to już spokojnych ale dobrze przemyślanych decyzji, ze stronnych przedsiębiorstw posiadających międzynarodową skalę działalności jak najbardziej. Trzeba zdać sobie przede wszystkim sprawę, że w Europie istnieje silna konkurencja w zakresie zachęt podatkowych nakierowana na przyciąganie do siebie wykwalifikowanych, dobrze opłacanych specjalistów. W kwietniu 2019 roku zostało wydane przez Grupę Parlamentarną Zielonych przy Parlamencie Europejskim obszerne podsumowanie porównujące w jaki sposób poszczególne kraje EU rywalizują zachętami podatkowymi o najlepiej zarabiających pod wymownym tytułem „Competing for the Rich” (The Greens/EFA in the European Parliment, 2.04.2019, Competing for the Rich, Tax Exemptions and Special schemes for the rich, Christoph Trautvetter &Eric Winkler).

30% tax ruling w Holandii

Jako przykład takich działań warto spojrzeć na Holandię i wspomniany 30% tax ruling. To rozwiązanie polega na tym, że osoby fizyczne, które nie przebywały wcześniej w Holandii na stałe i nie były tam zatrudnione, po przybyciu do tego kraju i podjęciu pracy, mogą otrzymać obniżkę ich podstawy opodatkowania (a także podstawy naliczania składek społecznych) w wys. 30%. Co do zasady, warunki są następujące:

  1. Aplikant musi posiadać umowę o pracę (może być również delegowany z zagranicy do Holandii).
  2. Roczne wynagrodzenie brutto musi przekraczać, w 2019 roku, kwotę 37 743,00 EUR. dla osób poniżej 30 roku życia i z dyplomem magisterskim zagranicznej uczelni, ten poziom wynosi 28 690,00 EUR.
  3. Poprzednie miejsce zamieszkania musi być dalej niż 150 km od granicy Holandii.

Zastosowanie 30% tax ruling wcześniej trwało do max 8 lat obecnie zostało skrócone do max 5 lat. Co interesujące, mechanizm ten ma także zastosowanie do opłat za edukację obowiązkową (prywatna szkoła podstawowa, liceum) dzieci aplikanta. Tzn. że czesne za taką szkołę jest w 30% pokrywane z budżetu Królestwa Niderlandów.

Zalety założenia spółki w Holandii

Zestawiając ww. zachętę podatkową do podjęcia pracy w Holandii z uzasadnioną renomą Holandii jako miejsca przyjaznego dla założenia/przeniesienia przedsiębiorstwa opierającą się na mi.in.

  • przyjaznym i profesjonalnym podejściu organów administracji,
  • przyjaznym systemie podatkowym,
  • 20/25% CIT obecnie, a 15/20.5% CIT od 2021 roku, specjalny reżim dla spółek holdingowych,
  • sprawna procedura założenia spółki/przedsiębiorstwa,
  • wysoki standard życia i usług publicznych.

może się okazać, że ostatnie zmiany w naszym krajowym systemie prawnym i podatkowym czy sytuacja w wymiarze sprawiedliwości może skłonić liczne firmy przynajmniej do rozważenia przeprowadzki. Niekoniecznie zresztą do Holandii, gdyż podobne rozwiązania stosuje wiele krajów m.in. UK czy Cypr, Belgia czy Irlandia).

Trzeba zdać sobie sprawę, że skoro w dobie globalizmu przeniesienie/zamkniecie produkcji w jednym miejscu, a otwarcie w innym) zakładu produkcyjnego/montażowni, nie stanowi dla miedzynarodowego koncernu większego problemu, to tym bardziej nie będzie nim transfer specjalistycznych usług wsparcia biznesu. Poza tym, jeśli chodzi o wyższą kadrę menadżerska, to współczesna praktyka takich zawodów często jest taka, że istotną część swojego czasu spędzają na wyjazdach służbowych, pracują zdalnie. Praktykowane są okresowe delegowanie (secondments) do zagranicznych oddziałów lub centrali koncernu.  W dobie Europy bez granic i globalnego rynku nic nie jest w stanie  zatrzymać tej mobilności.

Co jest ważne w relokacji przedsiębiorstwa

Tak czy inaczej, przed decyzją o ew. relokacji biznesu lub jego części za granicą warto dobrze zapoznać się lokalnymi przepisami oraz otoczeniem prawnym i wziąć pod uwagę nie tylko nominalna wysokość podatku dochodowego czy składek społecznych/zdrowotnych ale także, ogólną przyjazność i przewidywalność systemu prawnego gdyż to te elementy w perspektywie długoterminowej zapewniają stabilność, bezpieczeństwo prawne i zaufanie do systemu prawnego w którym się funkcjonuje a są to wartości bezcenne dla realizacji projektów gospodarczych.

Paweł Osiński

Adwokat

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa spółek