Prawo karne gospodarcze

Łączymy wiedzę i doświadczenie z zakresu procedury karnej oraz działalności gospodarczej

W ramach tej specjalizacji oferujemy naszym klientom następujące wsparcie:

  • Reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego
  • Doradztwo dla członków organów zarządzających spółek prawa handlowego
  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu przestępstw gospodarczych
  • Reprezentacja w ramach postępowania sądowego
  • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • Pełnienie funkcji oskarżyciela posiłkowego
  • Sporządzanie środków odwoławczych (zażalenia, apelacje, kasacje etc.)

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu