Spory sądowe

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w postępowaniach sądowych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dla swoich klientów sporów w ramach postępowania cywilnego. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Ocenę danej sprawy; szans na powodzenie, nakładów czasowych oraz finansowych
  • Przygotowanie pozwów, wezwań przedsądowych oraz wezwań ugodowych
  • Udział w negocjacjach w celu pozasądowego załatwienia sprawy
  • Reprezentacja przed sądem
  • Sporządzanie pism odwoławczych jak zażalenie, sprzeciw czy apelacja
  • Reprezentacja i udział w czynnościach egzekucyjnych

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.