O Kancelarii

W ramach bieżącej działalności wspiera polskich przedsiębiorców realizujących inwestycje za granicą oraz zagranicznych inwestorów wkraczających na polski rynek.

Paweł Osiński, adwokat

Specjalista z zakresu prawa spółek, międzynarodowego prawa spółek oraz prawa gospodarczego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze i restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych w kierunku poprawy ich efektywności oraz bezpieczeństwa. Założył i obsługiwał ponad 200 spółek oraz fundacji i funduszy w Polsce, w Niemczech, na Cyprze, w UK, na Malcie, w Estonii, w USA, w Szwajcarii, w Holandii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W ramach bieżącej działalności wspiera polskich przedsiębiorców realizujących inwestycje za granicą oraz zagranicznych inwestorów wkraczających na polski rynek. Specjalizuje się zwłaszcza w obsłudze polskich klientów w krajach niemieckojęzycznych oraz niemieckich przedsiębiorców w Polsce. Doradza przy inwestycjach w nieruchomości za granicą. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze rynku kapitałowego pracując przy wprowadzeniu licznych spółek na rynek New Connect oraz świadcząc bieżącą obsługę takich podmiotów. Pracował przy projektach przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek jak również przy transgranicznych łączeniach spółek.

W ramach swojej praktyki adwokackiej zajmuje się również prawem karnym gospodarczym, przestępstwami skarbowymi oraz przepisami o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu. Propagator rozwiązań prawnych dla swoich klientów, które łączą transparentność i bezpieczeństwo.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Heidelbergu.

Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim