Wszystkim poruszonym weekendowymi zatrzymaniami w Warszawie ws. Margot polecam raport Rzecznika Prawa Obywatelskich w sprawie stosowania środków zapobiegawczych w Polsce.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/prezentacja-bada%C5%84-o-stosowaniu-tymczasowych-aresztowa%C5%84-w-polsce

Są tam między innymi odniesienia do raportów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Court Watch Polska oraz wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Trybunał ten wielokrotnie potwierdzał w swoich wyrokach nadmierne, bezzasadne stosowanie aresztu tymczasowego w Polsce zasądzając odszkodowanie, które na końcu, wypłacane było z pieniędzy podatników, czyli od nas wszystkich. Podobnie przygnębiające są wnioski z ww. dwóch raportów, które w skrócie sprowadzają się do tego, że nadużycie stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce to zjawisko systemowe, a sam areszt tymczasowy jest w praktyce traktowany jako preferowany, domyślny środek zapobiegawczy. To z kolei jest pogwałceniem zasad, na których oparta jest procedura karna, a w szczególności zasady domniemania niewinności. Nie wspominając już o naruszeniu zapisów Konstytucji, która w art. 41 gwarantuje każdemu ochronę wolności osobistej jako jednego z najważniejszych praw człowieka.

Praktykę stosowania aresztu tymczasowego w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej w Polsce i absurdy z tym związane opiszę w osobnym wpisie.

Paweł Osiński

Adwokat prawadzący praktykę w sprawach z prawa gospodarczego oraz prawa karnego – gospodarczego.