Rynek kapitałowy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym

Nasza kancelaria prowadzi świadczy doradztwo prawne dla spółek publicznych, emitentów papierów wartościowych, instytucji finansowych i innych uczestników rynków kapitałowych.

W szczególności zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie przepisów krajowych i unijnych mających zastosowanie na rynku kapitałowym,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • doradztwo prawne w zakresie emisji akcji, obligacji czy innych papierów wartościowych,
  • doradztwo dla akcjonariuszy i obligatariuszy,
  • reprezentacja akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników,
  • wsparcie prawne dla mniejszościowych akcjonariuszy,
  • wsparcie prawne w sporach dotyczących ładu korporacyjnego czy w sporach pomiędzy akcjonariuszami,
  • ocena inwestycji kapitałowych z punktu widzenia prawnego i podatkowego.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.